لطفا چند لحظه صبر نمائید

خبر ها

استیک اسید چیست؟
استیک اسید چیست؟

اسید استیک یا نام آیوپاک آن اتانوئیک اسید، جوهر انگور یا جوهر سرکه جز اسیدهای آلی (از گروه کربوکسیلیک اسیدها) است. فرمول آن CH3COOH است.

مقایسه 0 انصراف