لطفا چند لحظه صبر نمائید

شماره ی پیام رسان ها  فقط جهت شرکت ها و فروش سازمانی 09121419192

لیست مواد شیمیایی ناسازگار با یکدیگر

مواد شیمیایی آزمایشگاهی ناسازگار یکی از عوامل حادثه است که همواره باعث بروز برخی مشکلات و حادثه در آزمایشگاه های شیمی، کارگاه ها و کارخانه ها می شود. روش های پیشگیری از خطر بسیار گوناگون است. از جمله اینکه قبل از کار کردن با ماده خورنده، MSDS آن را تهیه و با خطرات احتمالی و وسایل کار مورد نیاز آشنا شوید. موقع کار از تجهیزات ایمنی فردی مانند لباس کار، دستکش، عینک محافظ، ماسک شیمیایی و کفش مناسب استفاده شود.

در رعایت نکات ایمنی در خصوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی ناسازگار تمام مواد خورنده را در کابینتی نگهداری شود که به این مواد مقاوم باشند، باید از استنشاق گرد و غبار اینگونه مواد اجتناب کرده، در صورت لزوم از ماسک ضد غبار استفاده شود، از تماس ماده با پوست و چشم اجتناب شود، در صورت تماس با چشم یا پوست فورا با مقدار زیادی آب شسته و به پزشک مراجعه شود، ظروف حاوی مواد خورنده را با احتیاط حمل کرده و موقع یاز کردن درب آن مراقب باید بود،در صورتیکه ماده خورنده به شکل مایع است از استنشاق بخارات آن اجتناب کرده و حتما در زیر هود با آن کار شود، باقیمانده محلول ها در ظرف شیشه ای نگهداری شود و دارای برچسب: نام-نوع خطرات احتمالی و توصیه های ایمنی باشد.


 
فایل های پیوست