ایستگاه های سینوپتیک پرینت پست الکترونیکی

پایه و اساس برنامه های این سیستم مبنی بر احداث شبکه مورد نیاز استان و همچنین قرار گرفتن در جهت تکمیل شبکه مورد نیاز ملی تولید اطلاعات پایه در زمینه ها و کاربردهای مختلف می باشد و به این دلیل اعتبار یکی از اجزای مهم و تشکیل دهنده این سیستم تدوین و راهبری برنامه جامع و درازمدت سیستم دیده بانی استان می باشد که هدف آن تولید و تهیه مجموعه داده های جوی در سطح استان می باشد.

ایستگاه های هواشناسی مستقر در استان به طور پیوسته (24 و 12 ساعته )  به تولید آمار و اطلاعات جوی می پردازند بطوریکه در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیکی استان حدود 28 پارامتر جوی مورد سنجش و ثبت و مخابره قرار می گیرد. داده های بدست آمده از شبکه ایستگاه های هواشناسی استان در پردازش و آماده سازی پیش بینی های جوی و اقلیمی و حمایت از برنامه های ملی و بین الملی و مطالعه تغییرات اقلیمی و بسیاری از موارد و در ابعاد گسترده بهره برداری می شود.

ایستگاه های سینوپتیک اصلی استان آذربایجان شرقی :

اداره هواشناسی شهرستان تبریز

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین ، جو بالا ، سینوپتیک فرودگاهی

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته و بصورت نیم ساعت به نیم ساعت

نوع گزارشات : سینوپ ، متار و تمپ

محل : فرودگاه تبریز

طول و عرض جغرافیایی : 17 ,46 درجه شرقی  و  05, 38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1361 متر

تاریخ تاسیس : 1948 میلادی (1330 شمسی)

 اداره هواشناسی شهرستان مراغه

محل : شهرستان مراغه

طول و عرض جغرافیایی : 12 , 46 درجه شرقی و 21 , 37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1344

تاریخ تاسیس : 1983 میلادی (1362 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین و سینوپتیک فرودگاهی

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان اهر

محل : شهرستان اهر

طول و عرض جغرافیایی : 04 , 47 درجه شرقی و 26 , 38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1391 متر

تاریخ تاسیس : 1985 میلادی (1364 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان میانه

محل : شهرستان میانه

طول و عرض جغرافیایی : 42 , 47 درجه شرقی و 27 ,  37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1110 متر

تاریخ تاسیس : 1986 میلادی (1366 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان مرند

محل : شهرستان مرند

طول و عرض جغرافیایی : 46 , 45 درجه شرقی و 26 ,  38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1550 متر

تاریخ تاسیس : 1999 میلادی (1377 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان سراب

محل : شهرستان سراب

طول و عرض جغرافیایی : 32 , 47 درجه شرقی و 56 ,  37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1682

تاریخ تاسیس : 1986 میلادی (1365 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان جلفا

محل : شهرستان جلفا

طول و عرض جغرافیایی : 40 , 45 درجه شرقی و 45 ,  38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 736 متر

تاریخ تاسیس : 1984 میلادی (1364 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 24 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهرستان کلیبر

محل : شهرستان کلیبر

طول و عرض جغرافیایی : 01 , 47 درجه شرقی و 52 ,  38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1180 متر

تاریخ تاسیس : 1999 میلادی (1377 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 12 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

 اداره هواشناسی شهر جدید سهند

محل : شهر جدید سهند 

طول و عرض جغرافیایی : 07 , 46 درجه شرقی و 56 ,  37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1641 متر

تاریخ تاسیس : 1986 میلادی (1366 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه : 19 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ و متار

ایستگاه های سینوپتیک تکمیلی

اداره هواشناسی  شهرستان بناب

محل : شهرستان بناب

طول و عرض جغرافیایی : 04 , 46 درجه شرقی و 20 , 37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1290 متر

تاریخ تاسیس :  1999 میلادی (1377 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک تکمیلی سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه 12 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ - متار

 

اداره هواشناسی  شهرستان ملکان

محل : شهرستان ملکان

طول و عرض جغرافیایی : 05 , 46 درجه شرقی و 09 , 37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1302 متر

تاریخ تاسیس :  2003 میلادی (1382 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک تکمیلی سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه 12 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ - متار

اداره هواشناسی  شهرستان بستان آباد

محل : شهرستان بستان آباد

طول و عرض جغرافیایی : 51 , 46 درجه شرقی و 51 , 37 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1750 متر

تاریخ تاسیس :  2004 میلادی (1383 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک تکمیلی سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه 12 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ - متار

اداره هواشناسی  شهرستان هریس

محل : شهرستان هریس

طول و عرض جغرافیایی : 06 , 46 درجه شرقی و 15 , 38 درجه شمالی

ارتفاع از سطح دریا : 1950 متر

تاریخ تاسیس :  2005 میلادی (1384 شمسی)

نوع ایستگاه : سینوپتیک تکمیلی سطح زمین

ساعت کاری ایستگاه 12 ساعته

نوع گزارشات : سینوپ - متار

 

 

 
 

جستجو
Persian Arabic English German Hindi Irish Portuguese
نقشه سایتایستگاههای خودکار اخبار سایتکارگروه تحول اداری و نظام پیشنهادهاآلبوم تصاویرفرم های الکترونیکیمناقصه ها و مزایده هاEnglishArabicاطلاعات جو بالامقالات هواشناسیتصاوير رادار هواشناسيکنفرانس ها و همایش هامعرفی سایت
آمار بازدید
تعداد اعضای سایت : 7223
تعداد مطالب : 120
آدرس سایت ها : 14
تعداد بازدید کنندگان مطالب : 512413
تصاویر تصادفی

ورود و خروجنظرسنجی
به نظر شما عملکرد اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی و نیز سایت هواشناسی استان در انجام اطلاع رسانی پدیده های جوی چگونه بوده است؟
 
از دیدگاه شما کیفیت ارائه گزارش زنده پیش بینی وضعیت هوا در شبکه سهند در چه سطحی است؟
 


 
Copyright © 2009 I.R. Of East Azarbayjan Meteorological Organization. All rights reserved